ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กานดามณี พานแสง
ผลการค้นหา เลขเรียก
108 คำถาม สารพันวัคซีน
   กานดามณี พานแสง / 2558
   หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW805
ก432ค 
กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์
   ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล / 2558
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 25 ไอเทม)
WY85
ท462ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.