วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ตำราแนวทางเวชปฏิบัติในผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ 2007
    / 2555
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB115 ต625 
อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์
   Unniappa, Indulal / 2557
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB50 U58อ 
ดูแลผู้ป่วยแบบ...หมอครอบครัว
    / 2555
   หนังสือทางการพยาบาล,หนังสือทั่วไป ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB110 ด811 
"การแพทย์ฉุกเฉิน" พลวัตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มี review
   กรกฏ อภิรัตน์วรากุล / 2565
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB105 ก152ก 
"ลานสกาโมเดล" โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน..
   จรวย สุวรรณบำรุง
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC528 จ152ล 
1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556)
    / 2556
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA13 ห159 
108 คำถาม สารพันวัคซีน
   กานดามณี พานแสง / 2558
   หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW805 ก432ค 
108 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งทางเดินอาหาร และมะเร็งตับ ..  มี review
   สาริน กิจพาณิชย์ / 2565
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WI149 ส681ห 
119 คำถามโรคต้อหิน  มี review
   ไอฮาระ,มาโกะโตะ / 2565
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WW290 อ999ห 
135 คำถามโรคกรดไหลย้อน  มี review
   มิวะ,ฮิโระโตะ / 2565
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WI250 ม588ห 
150 คำถามโรคไต  มี review
   คะวะมุระ,เท็ตซึยะ / 2565
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ340 ค237ห 
2 ทศวรรษ การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
    / 2551
   หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV137 ท239 
35 ปี อายุรศาสตร์ มอ. = 35th anniversary internal medicine,PSU
    / 2553
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB115 ส647 
4 สัปดาห์ วันละ 5 นาที ฟิต-เฟิร์ม-สวย-เป๊ะ สไตล์สาวขี้เกียจ "บั้นท้าย & เรียวขา"..
   อนิษา เกมเผ่าพันธ์ / 2559
   หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QT255 อ179ส 
4 สัปดาห์ วันละ 5 นาที ฟิต-เฟิร์ม-สวย-เป๊ะ สไตล์สาวขี้เกียจ "หน้าท้อง & ลำตัว"..
   อนิษา เกมเผ่าพันธ์ / 2559
   หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QT255 อ179ส 
50 เรื่องสำคัญของกระดูกและข้อ
   กีรติ เจริญชลวนิช / 2557
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WE200 ห556 
61 ท่าบริหารมหัศจรรย์ ต้าน 50 โรคร้าย
   หวง, มู่ชุน / 2561
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB541 ห353ท 
72 ปี กรมการแพทย์
    / 2557
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA24 ก495 
9 เคล็ดลับ สื่อสารสำเร็จ : 9 Skills u need
    / 2552
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
W62 ค187 
AACN Clinical Reference for Critical-Care Nursing
    / 1993
   หนังสือภาษาอังกฤษทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY154 A112 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [94]   [แสดง 20/1874 รายการ]

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.