วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก

อัพเกรดเฉพาะกิจ

หน้าหลัก >> หมวด อัพเกรดเฉพาะกิจ
บทความ ผู้เขียน
เปลี่ยนจำนวนหลักบาร์โค้ด (ทุกเวอร์ชั่น)
สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
เพิ่มฟิลด์สำหรับการ Import หนังสือ [สำหรับ v.5.0]
สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
หน้าหลัก >> หมวด อัพเกรดเฉพาะกิจ

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.