วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1คณะครุศาสตร์
2ห้องสมุดวพบ.ยะลา
         cir เคาท์เตอร์บรรณารักษ์
         ju หนังสือเยาวชน:l::Young Readers
         li วรรณกรรม
         main-book หนังสือทั่วไปภาษาไทย
         main-eng หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia สื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-research วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         nursing หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล (ขอยืมได้)
         ref หนังสืออ้างอิง
         repair ห้องซ่อม
         reservmat หนังสือสำรอง (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดวพบ.ยะลา

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.