วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ Review โดย
ใช้งานได้ทุกระบบ
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
ใช้งานได้ทุกระบบ เมื่อ15/มิถุนายน/2566
สารบัญ
บทที่ 1 ระบบบริการสุขภาพ และการพยาบาล
บทที่ 2 มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล
บทที่ 3 ประวัติและวิวัฒนาการของการพยาบาลในต่างประเทศ
บทที่ 4 ประวัติและวิวัฒนาการของการพยาบาลในประเทศไทย
บทที่ 5 วิชาชีพฯ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
บทที่ 6 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพ
บทที่ 7 การสร้างเสริมทัศนคตที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
บทที่ 8 จริยศาสตร์ทางการพยาบาล
บทที่ 9 จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
บบที่ 10 จรรยาบรรณพยาบาล
บทที่ 11 คุณค่า และการหาความกระจ่างของคุณค่า
บทที่ 12 ประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
บทที่ 13 กสนตัดสินใจเชิงจริยธรรม
บทที่ 14 พฤติกรรมจริยธรรม : ความสัมพันธ์กับกฎหมาย
 

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ISBN  978-616-39-8299-5
 ผู้แต่ง  สุพิศ รุ่งเรืองศรี
 ชื่อเรื่อง 
ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์=Introduction to Nursing and Midwifery Profession/ สุพิศ รุ่งเรืองศรี,คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, บรรณาธิการ
 เลขเรียก  WY16 ส832ป
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่: สมาร์ทโคตติ้งแอนด์เซอร์วิส, 2561.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  144 หน้า ; 25 ซม.
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การแนะแนวอาชีพ
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--คู่มือตำราหลัก
 ผู้แต่งร่วม  คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY16 ส832ป 2561 ฉ.1 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือสำรอง
On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY16 ส832ป 2561 ฉ.2 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY16 ส832ป 2561 ฉ.3 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY16 ส832ป 2561 ฉ.4 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY16 ส832ป 2561 ฉ.5 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปฐมนิเทศวิชาชีพก..
Bib 17

 
 
 

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.