วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
การพยาบาลอนามัยชุมชน Review โดย
ใช้งานได้ทุกระบบ
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
ใช้งานได้ทุกระบบ เมื่อ15/มิถุนายน/2566
สารบัญ
บทที่ 1 การสาธารณสุขไทยและนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
บทที่ 2 สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
บทที่ 3 กลวิธีและนวัตกรรมในงานสาธารณสุขชุมชน
บทที่ 4 พยาบาลชุมชนกับการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
บทที่ 5 กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยชุมชน : การประเมินภาวะสุขภาพ
ชุมชน วินิจฉัยปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
บทที่ 6 กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยชุมชน : การวางแผน การดำเนิน
งาน
และการประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน
บทที่ 7 การอนามัยครอบครัว
บทที่ 8 การอนามัยโรงเรียน
บทที่ 9 พยาบาลชุมชนในงานอาชีวอนามัย
บทที่ 10 การอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดสุขาภิบาลอาหารและการปรับปรุง
คุณภาพ
น้ำดื่มน้ำใช้
บทที่ 11 การอนามัยสิ่งแวดล้อม : การกำจัดของเสีย การควบคุมและกำจัด
แมลง
และสัตว์นำโรค การจัดการแก้ไขเหตุรำคาญและมลพิ
บทที่ 12 พยาบาลชุมชนกับงานสุขภาพจิต
บทที่ 13 ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมในการพยาบาลชุมชน

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ISBN  978-616-44-3693-0
 ผู้แต่ง  นพวรรณ เปียซื่อ , บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Communityhealth nursing : policy and theory to practice / นพวรรณ เปียซื่อ, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Community health nursing : policy and theory to practice
 เลขเรียก  WY106 น188ก
 พิมพ์ลักษณ์  นุนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2565.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  xvi, 470 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
 หัวเรื่อง  อนามัยชุมชน, การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอนามัยชุมชน
 ผู้แต่งร่วม  นพวรรณ เปียซื่อ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY106 น188ก 2565 ฉ.1 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือสำรอง
On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY106 น188ก 2565 ฉ.2 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY106 น188ก 2565 ฉ.3 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY106 น188ก 2565 ฉ.4 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY106 น188ก 2565 ฉ.5 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY106 น188ก 2565 ฉ.6 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY106 น188ก 2565 ฉ.7 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY106 น188ก 2565 ฉ.8 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY106 น188ก 2565 ฉ.9 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY106 น188ก 2565 ฉ.10 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY106 น188ก 2565 ฉ.11 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 11/11 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [อนามัยชุมชน, การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลอนามัยชุมชน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอนามัยช..
Bib 13

 
 
 

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.