วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Review โดย
ใช้งานได้ทุกระบบ
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
ใช้งานได้ทุกระบบ เมื่อ30/มกราคม/2567
สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติ
                             งานอาชีพเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปัญหามอลพิษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โรคที่เกิดจากการทำงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยเกี่ยวกับกไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เครื่องป้องกันอันตราย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การปฐมพยาบลเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
                               และความปลอดภัย

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ISBN  978-616-81-6856-1
 ผู้แต่ง  บัญชา พุ่มพฤกษ์
 ชื่อเรื่อง 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / บัญชา พุ่มพฤกษ์ และเจริญ กมลพันธ์
 เลขเรียก  WA400 บ253อ
 พิมพ์ลักษณ์  สมุทรปราการ : เจริญปัญญา เอ็ดยูเคชั่น, 2562.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  206 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง  อาชีวอนามัย
 หัวเรื่อง  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WA400 บ253อ 2562 ฉ.1 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือสำรอง
On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA400 บ253อ 2562 ฉ.2 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA400 บ253อ 2562 ฉ.3 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA400 บ253อ 2562 ฉ.4 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA400 บ253อ 2562 ฉ.5 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [อาชีวอนามัย]
    หัวเรื่อง [ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อาชีวอนามัยและคว..
Bib 1235

 
 
 

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.