วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล Review โดย
ใช้งานได้ทุกระบบ
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
ใช้งานได้ทุกระบบ เมื่อ3/มกราคม/2567
สารบัญ

บทที่ 1 บทบาทของพยาบาลผู้สูงอายุ : ทิศทางและแนวโน้ม
บทที่ 2 ประเด็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุ
บทที่ 3 การสื่อสารในผู้สูงอายุ
บทที่ 4 ภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤตในผู้สูงอายุ
บทที่ 5 เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ
บทที่ 6 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
บทที่ 7 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
บทที่ 8 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะพาร์กินโซนิซึม
บทที่ 9 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
บทที่ 10 การทารุณกรรมและการทอดทิ้งในผู้สูงอายุ
บทที่ 11 การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการและในชุมชน
บทที่ 12 การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุ
บทที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการพยาบาลผู้ป่วยระยะ
            ท้าย
บทที่ 14 ผู้ดูแลผู้สูงอายุและแนวทางในการช่วยเหลือ

ภาคผนวก 1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านผู้สูงอายุ
ภาคผนวก 2 แบบประเมินที่ใช้บ่อยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล
ภาคผนวก 3 ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
                 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ISBN  978-974-03-3957-1
 ผู้แต่ง  ศิริพันธุ์ สาสัตย์
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological Nursing Common Problems and Caring Guideline/ ศิริพันธุ์ สาสัตย์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Gerontological Nursing Common Problems and Caring Guideline
 เลขเรียก  WY152 ศ465ก
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 6
 ลักษณะทางกายภาพ  318 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ--การดูแล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY152 ศ465ก 2566 ฉ.1 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือสำรอง
On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY152 ศ465ก 2566 ฉ.2 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY152 ศ465ก 2566 ฉ.3 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY152 ศ465ก 2566 ฉ.4 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY152 ศ465ก 2566 ฉ.5 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY152 ศ465ก 2566 ฉ.6 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY152 ศ465ก 2566 ฉ.7 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY152 ศ465ก 2566 ฉ.8 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY152 ศ465ก 2566 ฉ.9 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY152 ศ465ก 2566 ฉ.10 
  
ห้องสมุดวพบ.ยะลา
►หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศิริพันธุ์ สาสัตย์]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้สูงอายุ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้สูงอ..
Bib 1145

 
 
 

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.