วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - 5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

อื่น ๆคำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์/ เดชา ..
เดชา ลลิตอนัน..
  มี review
การปฐมพยาบาล = First Aids/ รำแพน ..
รำแพน พรเทพเกษ..
  มี review
การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉั..
เผ่า อนันจิ๋ว
  มี review
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท : บทบาท..
ผกาพันธุ์ วุฒ..
  มี review
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : หลักกา..
สุธรรม นันทมง..
  มี review
กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารอง..
เพชรสุนีย์ ทั..
  มี review
บทบาทของรังสีรักษาในภาวะฉุกเฉินขอ..
กันย์รัตน์ กตั..
  มี review
คู่มือครอบครัว= Family Medicine H..
สายพิณ หัตถีรั..
  มี review
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐา..
ขวัญเมือง แก้..
  มี review
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข..
ขวัญเมือง แก้..
  มี review
โรคกรดไหลย้อน / สมชาย ลีลากุศลวงศ..
สมชาย ลีลากุศล..
  มี review
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล ..
ภาสกร เนตรทิพย..
  มี review
จริยธรรมทางการพยาบาล/ กนกวรรณ ฉันธ..
กนกวรรณ ฉันธนะ..
  มี review
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1 =..
ปราณี ทู้ไพเร..
  มี review
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล..
ศิริรัตน์ ปานอ..
  มี review
การจัดการตนเองเพื่อชะลอการเสื่อมข..
สมศักดิ์ โทจำ..
  มี review
คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด เล่มแร..
ประสาร เปรมะส..
  มี review
การพยาบาลจิตเวช : แนวทางการปฏิบัต..
เนตดา วงศ์ทอง..
  มี review
ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ..
อาศิส อุนนะนัน..
  มี review
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีใน..
ปิยะนุช ชูโต,..
  มี review
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที..
บังอร ศุภวิทิ..
  มี review
การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ / อ..
อมรรัชช์ งามส..
  มี review
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น / พิมพาภร..
พิมพาภรณ์ กลั..
  มี review
การพยาบาลทารกแรกเกิดและเด็กที่มีป..
เนตรทอง นามพร..
  มี review
เวชปฏิบัติครอบครัว 3 :ขั้นตอนการด..
กนกพร ภิญโญพร..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : แนว..
เรณุการ์ ทองคำ..
  มี review
การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบ..
คัทลียา ศิริภ..
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ= Physical..
ไพลวรรณ สัทธา..
  มี review
จิตเวช ม.อ. = Practical Handbook ..
จารุรินทร์ ปิต..
  มี review
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีใน..
จันทรรัตน์ เจ..
  มี review

วัสดุฯแนะนำ
ประกาศ


                                       
                                     


แนะนำหนังสือใหม่ประกาศรายชื่อผู้ค้างทรัพยากรสารสนเทศ

  Copyright 2020. All Rights Reserved.