วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - 5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

อื่น ๆคำค้น:
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติด..
โยะเนะยะมะ,โยะ..
  มี review
ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์/ เดชา ..
เดชา ลลิตอนัน..
  มี review
พยาธิวิทยากายวิภาค = natomic Path..
จริยา ไวศยารั..
  มี review
โรคหู คอ จมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด..
กิตติรัตน์ อั..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : แนว..
เรณุการ์ ทองคำ..
  มี review
ภูมิคุ้มกันวิทยา/ ปาริชาติ พุ่มขจ..
ปาริชาติ พุ่ม..
  มี review
โรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบภูม..
จงกลนี วงศ์ปิ..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์..
มุกข์ดา ผดุงย..
  มี review
การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุข..
พิมพาภรณ์ กลั่..
  มี review
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 / ศิร..
ศิริรัตน์ ปานอ..
  มี review
การพยาบาลมารดาและทารก (เล่ม 2)/ ฐ..
ฐิติพร อิงคถา..
  มี review
การพยาบาลมารดาและทารก (เล่ม 1)/ ฐ..
ฐิติพร อิงคถา..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพชุมชน : มิติการจัด..
ปิยะนุช จิตตน..
  มี review
การผดุงครรภ์ เล่ม 1/ เยาวเรศ สมท..
เยาวเรศ สมทรั..
  มี review
การผดุงครรภ์ เล่ม 2 / เยาวเรศ สม..
เยาวเรศ สมทรั..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (เล่ม..
วันดี สุทธรัง..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (เล่ม..
วันดี สุทธรัง..
  มี review
ระบบร่างกายมนุษย์ = Human Body / ..
อรกัญญ์ ภูมิโ..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : กา..
เอกอุมา อิ้มค..
  มี review
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีใน..
จันทรรัตน์ เจ..
  มี review
ตำราสูติศาสตร์ = Modern textbook ..
ประภัทร วานิช..

วัสดุฯแนะนำ
ประกาศ                                             


แนะนำหนังสือใหม่ประกาศรายชื่อผู้ค้างทรัพยากรสารสนเทศ

  Copyright 2019. All Rights Reserved.