วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - 5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

อื่น ๆคำค้น:
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติด..
โยะเนะยะมะ,โยะ..
  มี review
ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์/ เดชา ..
เดชา ลลิตอนัน..
  มี review
การปฐมพยาบาล = First Aids/ รำแพน ..
รำแพน พรเทพเกษ..
  มี review
ตำราการวิจัยทางคลินิก ฉบับปรับปรุ..
พรรณี ปิติสุท..
  มี review
การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉั..
เผ่า อนันจิ๋ว
  มี review
รู้ทัน ธาลัสซีเมีย เลือดจางชนิดต่..
กนกอร บุญพิทั..
  มี review
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท : บทบาท..
ผกาพันธุ์ วุฒ..
  มี review
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : หลักกา..
สุธรรม นันทมง..
  มี review
อนามัยครอบครัว = Family Health / ..
โชคชัย หมั่นแส..
  มี review
การพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยศา..
ไพรสุดา บัวลอ..
  มี review
เวชปฏิบัติครอบครัว 3 :ขั้นตอนการด..
กนกพร ภิญโญพร..
  มี review
เซลล์เม็ดเลือดแดง
ยุทธนา เพ็งแจ..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : แนว..
เรณุการ์ ทองคำ..
  มี review
การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบ..
คัทลียา ศิริภ..
ภูมิคุ้มกันวิทยา/ ปาริชาติ พุ่มขจ..
ปาริชาติ พุ่ม..
  มี review
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ= Physical..
ไพลวรรณ สัทธา..
  มี review
จิตเวช ม.อ. = Practical Handbook ..
จารุรินทร์ ปิต..
  มี review
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary c..
พิสนธิ์ จงตระ..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์..
มุกข์ดา ผดุงย..
  มี review
การพยาบาลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์ก..
ทัศนีย์ อรรถา..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพชุมชน : มิติการจัด..
ปิยะนุช จิตตน..
  มี review
ระบบร่างกายมนุษย์ = Human Body / ..
อรกัญญ์ ภูมิโ..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : กา..
เอกอุมา อิ้มค..
  มี review
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีใน..
จันทรรัตน์ เจ..
  มี review

วัสดุฯแนะนำ
ประกาศ                                             


แนะนำหนังสือใหม่ประกาศรายชื่อผู้ค้างทรัพยากรสารสนเทศ

  Copyright 2019. All Rights Reserved.