Hacker By X_HACKER
Hacker By X_HACKER
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Display Bibliograpic Detail
  Back to Homepage
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

Marc Display : E-mail record Close window
 ISBN 9748222683
 Author เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
 Title การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
 Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542.
 Physical 64 หน้า : ภาพประกอบ.
 Note Review: ประวัติความเป็นมาของการนวดไทย, พื้นฐานการนวดฝ่าเท้า, ผลจากการนวดเท้า, การทำงานหรือผลของการนวด, ประโยชน์ของการนวดเท้า, ขั้นตอนการนวดเท้า.
 Subject การนวดฝ่าเท้า--สุขภาพ.
 Coorperative Author กัญจนา ดีวิเศษ.
 Coorperative Author ยุพิน อสิกัน.
You can interact and use many feature after login ::
  Login
Items
No. Type CallNumber/Barcode Shelf Status
1. Reserved Book
Reserved Book
Status=Reserved Book
WB 537 พ887ก  
  Barcode: 009233
หนังสือสำรอง On shelf
  Request
2. Books
Books
WB 537 พ887ก ฉ.2 
  Barcode: 009234
General Books On shelf
3. Books
Books
WB 537 พ887ก ฉ.3 
  Barcode: 009235
General Books On shelf

Relate Records
    Author [เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.]

BibComment

Never been commented

Comment this record
  Add comment.: การนวดเท้าเพื่อส..

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL

 Hacker By X_HACKER