Hacker By X_HACKER
Hacker By X_HACKER
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Display Bibliograpic Detail
  Back to Homepage
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

Marc Display : E-mail record Close window
Cover
 Author คณาจารย์จากโรงพยาบาลเลิดสิน.
 Title เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การพยาบาลออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู" รุ่นที่ 18 / คณาจารย์จากโรงพยาบาลเลิดสิน.
 Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540.
 Physical 313 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง; 30 ซม.
 Note Review: เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ การพยาบาลคนไข้เข้าเฝือก การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักและข้อเคลื่อนในเด็ก ข้ออักเสบ การส่องกล้องในข้อ การพยาบาลผู้ป่วยข้อกระดูกอักเสบ ภยันตรายต่อเส้นประสาท แขนขาเ่ทียม กายอุปกรณ์เสริม ปวดไหล่ ปวดหลัง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยกระดูกหัก การออกกำลังกายเพื่อการรักษา ปวดคอ อุปกรณ์ช่วยเดิน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดแขนขา.
 Subject การพยาบาลออร์โธปิดิกส์.
 Subject เวชศาสตร์ฟื้นฟู.
You can interact and use many feature after login ::
  Login
Items
No. Type CallNumber/Barcode Shelf Status
1. Books
Books
WY 157.6 ค127อ  
  Barcode: 011733
General Books On shelf
2. Reserved Book
Reserved Book
WY 157.6 ค127อ ฉ.3 
  Barcode: 011735
หนังสือสำรอง On shelf
  Request

Relate Records
    Subject [การพยาบาลออร์โธปิดิกส์.]
    Subject [เวชศาสตร์ฟื้นฟู.]

BibComment

Never been commented

Comment this record
  Add comment.: เอกสารประกอบการอ..

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL

 Hacker By X_HACKER