Hacker By X_HACKER
Hacker By X_HACKER
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Display Bibliograpic Detail
  Back to Homepage
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

Marc Display : E-mail record Close window
Cover
 ISBN 9748732754
 Author สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ.
 Title การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่มที่ 3 / บรรณาธิการ สมจิต หนุเจริญกุล.
 Imprint กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้มติ้ง, 2540.
 Edition พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 4.
 Physical 309 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง 26 ซม.
 Note Review: เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเครียดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, การพยาบาลผู้ป่วยที่จำกัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว, การพยาบาลผู้ป่วยมายแอสทีเนียกราวิส, การพยาบาลผู้ป่วย Guillain Barre Syndrome (GBS), การพยาบาลผู้ป่วย Multiple Sclerosis, การพยาบาลผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออักเสบหลายส่วน (Polymyositis), ความสมดุลของกรดด่าง, การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตขับกรดไม่ได้ (Renal Tubular Acidosis : RTA), การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน, การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง, การพยาบาลผู้ป้่วยที่มีการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ, การพยาบาลผู้ป่วยเอส แอล อี (SLE), การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์, การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกง่ายจากเกร็ดเลือดต่ำชนิดไม่ทราบสาเหตุ, การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะซีดจากภูมิต้านทานตนเองทำลายเม็ดเลือดแดง, การพยาบาลผธ้ป่วยมะเร็งของเม็ดโลหิตขาว, การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง, การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก, การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความตาย.
 Subject การพยาบาลอายุรศาสตร์.
You can interact and use many feature after login ::
  Login
Items
No. Type CallNumber/Barcode Shelf Status
1. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3  
  Barcode: 010858
General Books On shelf
2. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3 ฉ.10 
  Barcode: 010867
General Books On shelf
3. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3 ฉ.11 
  Barcode: 018275
General Books On shelf
4. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3 ฉ.2 
  Barcode: 010859
General Books On shelf
5. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3 ฉ.3 
  Barcode: 010860
General Books On shelf
6. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3 ฉ.4 
  Barcode: 010861
General Books On shelf
7. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3 ฉ.5 
  Barcode: 010862
General Books On shelf
8. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3 ฉ.6 
  Barcode: 010863
General Books On shelf
9. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3 ฉ.7 
  Barcode: 010864
General Books On shelf
10. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3 ฉ.8 
  Barcode: 010865
General Books On shelf
11. Books
Books
WY 100 ส236ก ล.3 ฉ.9 
  Barcode: 010866
General Books On shelf

Relate Records
    Author [สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ.]

    Subject [การพยาบาลอายุรศาสตร์.]

BibComment

Never been commented

Comment this record
  Add comment.: การพยาบาลทางอายุ..

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL

 Hacker By X_HACKER