Hacker By X_HACKER
Hacker By X_HACKER
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Display Bibliograpic Detail
  Back to Homepage
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

Marc Display : E-mail record Close window
 ISBN 9746618881
 Author สุภาวดี ลิขิตมาศกุล, บรรณาธิการ.
 Title โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น / บรรณาธิการ สุภาวดี ลิขิตมาศกุล.
 Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2542.
 Physical 177 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง.
 Note Review: โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น, การดำเนินโรค, สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานในเด็ก, การให้การวินิจฉัย และการรักษาโรคเบาหวาน, อินสุลิน, การเตรียม, การให้อินสุลิน, การควบคุมดูแลระดับน้ำตาล, โภชนาการในการรักษาผู้ป่วยเด็กเบาหวาน, การออกกำลังกาย, การักษา, การดูแลผุ้ป่วยเบาหวานเด็ก, การดูแลในวันเจ็บป่วยเบาหวานในเด็ก, การดูแลผู้ป่วยเด็กเบาหวานที่ผ่าตัด, การรักษาผู้ป่วยเด็กเบาหวานผู้ป่วยนอก, สภาพจิตใจ สังคมของผู้ป่วย, ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน, ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเบาหวานวัยรุ่น, ค่ายเบาหวานสำหรับเด็กและวัยรุ่น, สุขภาพฟันเบาหวาน, วิวัฒนาการก้าวหน้าในการรักษาและป้องกันโรค.
 Subject เบาหวาน.
 Subject การรักษาเบาหวาน.
 Subject เบาหวานในวัยรุ่น.
 Subject เบาหวานในเด็กและการรักษา.
You can interact and use many feature after login ::
  Login
Items
No. Type CallNumber/Barcode Shelf Status
1. Books
Books
WK 810 ส837ร  
  Barcode: 008415
General Books On shelf
2. Books
Books
WK 810 ส837ร ฉ.2 
  Barcode: 008416
General Books On shelf
3. Books
Books
WK 810 ส837ร ฉ.3 
  Barcode: 015115
General Books On shelf

Relate Records
    Subject [เบาหวาน.]
    Subject [เบาหวานในวัยรุ่น.]

BibComment

Never been commented

Comment this record
  Add comment.: โรคเบาหวานในเด็ก..

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL

 Hacker By X_HACKER