Hacker By X_HACKER
Hacker By X_HACKER
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Display Bibliograpic Detail
  Back to Homepage
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

Marc Display : E-mail record Close window
 ISBN 9746615955
 Author วสันต์ ศิลปสุวรรณ.
 Title การวางแผนและประเมินผล โครงการส่งเสริมสุขภาพ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ / วสันต์ ศิลปสุวรรณ.
 Imprint ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541.
 Physical 252 หน้า : ตาราง.
 Note Review: เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย มิติใหม่ในการส่งเสริมุขภาพ, กรอบแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ, แนวคิดทฤษฎี, แบบจำลองที่ประยุกต์ในงาน, การส่งเสริมสุขภาพ, การวางแผนโครงการทางสุขภาพ.
 Subject สุขภาพ.
 Coorperative Author พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ.
You can interact and use many feature after login ::
  Login
Items
No. Type CallNumber/Barcode Shelf Status
1. Books
Books
WA 395 ว358ก  
  Barcode: 003563
General Books On shelf
2. Books
Books
WA 395 ว358ก ฉ.10 
  Barcode: 003572
General Books On shelf
3. Books
Books
WA 395 ว358ก ฉ.2 
  Barcode: 003564
General Books On shelf
4. Books
Books
WA 395 ว358ก ฉ.3 
  Barcode: 003565
General Books On shelf
5. Books
Books
WA 395 ว358ก ฉ.4 
  Barcode: 003566
General Books On shelf
6. Books
Books
WA 395 ว358ก ฉ.5 
  Barcode: 003567
General Books On shelf
7. Books
Books
WA 395 ว358ก ฉ.6 
  Barcode: 003568
General Books On shelf
8. Books
Books
WA 395 ว358ก ฉ.7 
  Barcode: 003569
General Books On shelf
9. Books
Books
WA 395 ว358ก ฉ.8 
  Barcode: 003570
General Books On shelf
10. Books
Books
WA 395 ว358ก ฉ.9 
  Barcode: 003571
General Books On shelf

Relate Records
    Subject [สุขภาพ.]

BibComment

Never been commented

Comment this record
  Add comment.: การวางแผนและประเ..

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL

 Hacker By X_HACKER