Hacker By X_HACKER
Hacker By X_HACKER
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Display Bibliograpic Detail
  Back to Homepage
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลยินดีต้อนรับ   

Marc Display : E-mail record Close window
 ISBN 9749302354
 Author ธงชัย สันติวงษ์
 Title พฤติกรรมบุคคลภายในองค์การ / ธงชัย สันติวงษ์, ชัยยศสันติวงษ์
 Alternate Title Cover title: พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
 Imprint กรุงเทพฯ : ประชุมช่าง, 2548
 Call Number HD58.7 ธ118พ
 Edition พิมพ์ครั้งที่ 7
 Physical 99 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 Note ชื่อเรื่องจากปก : พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
 Subject การจัดองค์การ
 Subject พฤติกรรมองค์การ
 Subject องค์การ
 Subject องค์การ--การบริหาร
 Coorperative Author ชัยยศ สันติวงษ์
You can interact and use many feature after login ::
  Login
Items
No. Type CallNumber/Barcode Shelf Status
1. Books
Books
HD58.7 ธ118พ  
  Barcode: 018821
General Books On shelf
2. Books
Books
HD58.7 ธ118พ ฉ.2 
  Barcode: 018822
General Books On shelf
3. Books
Books
HD58.7 ธ118พ ฉ.3 
  Barcode: 018823
General Books On shelf

Relate Records
    Author [ธงชัย สันติวงษ์]

    Subject [การจัดองค์การ]
    Subject [พฤติกรรมองค์การ]
    Subject [องค์การ]

BibComment

Never been commented

Comment this record
  Add comment.: พฤติกรรมบุคคลภายใ..

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL

 Hacker By X_HACKER